Název projektu: Přístupový systém DLC Security

V roce 2020 získala firma DLC engineering s.r.o. podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha - pól růstu ČR a čerpanou přes druhou výzvu Specializovaných voucherů (reg.č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_027/0000607). Podpora byla mířena na projekt „Přístupový systém DLC Security“ za účelem vývoje mobilní aplikace a webové stránky, které budou mít za cíl vytvořit přívětivé a atraktivní rozhraní pro potenciální zákazníky. Webová prezentace bude obsahovat i administrační rozhraní, v němž bude možné spravovat uživatele systému, přidělovat jim vstupní karty, či používat k přístupům jejich biometrické údaje a spravovat oprávnění do jednotlivých sekcí.

V neposlední řadě musí být také umožněno provádět nezbytnou konfiguraci systému (adresy hardwarových zařízení, správa ovládaných dveří a jejich rozdělování do sekcí apod.). Mobilní aplikace bude umožňovat rychlý přehled nad jednotlivými přístupy a prohlížení jejich historie, a zároveň vzdálené odemknutí či uzamknutí dveří.

Očekávaným výstupem je vznik webové prezentace, webového ovládacího rozhraní a mobilní aplikace umožňující vzdálené řízení a nastavování Přístupového systému DLC Security. Webové rozhraní také umožní přidělování vstupních karet, či zadání biometrických údajů jednotlivých uživatelů a spolu s mobilní aplikací umožní ovládání a monitoring přístupů do jednotlivých částí budov.

Registrační číslo projektu: KS-2019-547

PROJEKT „PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM DLC SECURITY“ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ.

eu logo